Địa chỉ: Bênh viện Đa khoa quốc tê Nam Sài Gòn Số 88, đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0982891044 - 0976158931
Email: duongvv.thtb@gmail.com
* Thông tin bắt buộc